OROCID – MULTISEPT PLUS 1 Л

Концентрат за едър стоматологичен и хирургичен инструментариум. Силно почистващо действие.             Съдържа инхибитори за предпазване от корозия. Без алдехиди, фенол и корозивни амониеви     хлориди. Също така е подходящ за употреба в ултразвукови вани.

Спектър на действие       Разтвор и време за действие:
 Бактерицидно 0.25% – 15 мин.
 Фунгицидно 0.25% – 15 мин.
 MRSA  0.25% – 15 мин.
 Туберкулоцидно 2% – 60 мин.

4% – 30 мин.

5% – 15 мин.

 Хепатит В/ HIV 2% – 60 мин.

4% – 15 мин.

 Хепатит С 0.5% – 5 мин.
 Коронавирус 0.25% – 15 мин.

0.5% – 5 мин.

 Адено вирус 2% – 60 мин.

 

Категория: Етикет: