ISORAPID SPRAY 500 МЛ / 1Л

Спрей за бърза дезинфекция на турбини, наконечници и работни повърхности. Специален продукт със свеж аромат за медицинско оборудване, повърхности и инструменти. Може да бъде използван и за други малки повърхности. Не съдържа алдехиди. Биоразградим. Готов за употреба разтвор.

Спектър на действие Време за действие: 
 Бактерицидно / фунгицидно 30 сек.
 Туберкулоцидно / MRSA 30 сек.
 Хепатит В вкл. HIV  30 сек.
 Хепатит С  30 сек.
 Коронавирус (SARS) 30 сек.
 Адено вирус  60 сек.
Категория: Етикет: