КАМЪНИ АРКАНЗАС

За обратен наконечник, различна форма, бели и зелени