1637-large РЕФЛЕКТОР ЧЕЛЕН С ЛАМПА И АДАПТОР

1636-large РЕФЛЕКТОР ЧЕЛЕН

1635-large ОТОСКОП

1806-large ЛАРИНГОСКОП 2 лъжици

1633-large ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКТ