1190-thickbox С дървена дръжка.

Гипс MRAMORIT BLUE III клас, 25 кг

продукт от Категория Гипс

1240-thickbox Висококачествен гипс за приготвяне на всички работни и ситуационни модели, за приготвяне на форми за полимерни протези, за фиксиране на модели в артикулатори и оклудатори. Син на цвят.

Гипс MRAMORIT BLUE III клас, 1 кг

продукт от Категория Гипс

1240-thickbox Висококачествен гипс за приготвяне на всички работни и ситуационни модели, за приготвяне на форми за полимерни протези, за фиксиране на модели в артикулатори и оклудатори. Син на цвят.

Гипс CONVERTIN HART IV клас, 1 кг

продукт от Категория Гипс

1239-thickbox Супер твърд гипс за отливане на работни модели при изработка на инлеи, коронки и мостове. Осигурява висока точност на работа. С жълто-кафяв цвят.