Стандартно Оборудване

Изкуствена кожа
Долно окачване с въздушна спирачка
3 извода за въздушни наконечници с 4 отвора
Ръкохватка вода/въздух 2 бр.
Стъклен плювалник- подвижен
Безшумен DC мотор
Автоматична програма за изплюване
Изпълване на чашата със сензор
Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
Синхронизирано движение на седалката и облегалката
Негативоскоп
Луксозна операционна лампа
Изключване и включване на лампата с копче
Автономен автоматичен слюносмукател
Аспиратор с висока мощност
Мулти-функционален управляващ педал
Резервоар за вода
Стол за стоматолога

Опция

Комфортна Еко кожа
Горно окачване
Вграден скейлър
Вграден скейлър със светлина
Вградена фотополимерна лампа
Ендоскопска камера + монитор
Турбина със светлина/без светлина
Микромотор, обратен и прав наконечник
Керамичен плювалник

Спецификации

Захранващо напрежение ———- 230V / 50Hz
Мотор напрежение ———- 24V
налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
Налягане ———————- 0.5MPa-0.8Mpa
Една година гаранция + сервиз+монтаж

AL-398AA1

Стандартно Оборудване

 • Ниско монтирана табла с въздушна спирачка
 • 3 извода за въздушни наконечници с 4 отвора
 • Ръкохватка вода/въздух
 • Керамичен плювалник
 • Безшумен  DC мотор
 • Автоматична програма за изплюване
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Негативоскоп
 • Операционна лампа
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Авариен стоп бутон
 • Стол за стоматолога

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———– 0.5MPa-0.8Mpa

Една година гаранция + сервиз + монтаж

AL-388SC2

Стандартно Оборудване

 • Естествена кожа
 • Ниско монтирана табла с въздушна спирачка с LCD екран
 • 3 извода за въздушни наконечници
 • Ръкохватка вода/въздух
 • Стъклен плювалник- подвижен
 • Безшумен  DC мотор
 • Автоматична програма за изплюване
 • Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Голям негативоскоп(LED)
 • Операционна лампа
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Аспиратор с висока мощност
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Стол за стоматолога

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———– 0.5MPa-0.8MPa

Една година гаранция + сервиз+монтаж

4f98d5de-1a85-4601-a0b0-63df0fd9bc62

Стандартно Оборудване

 • Естествена кожа
 • Горно окачване  с въздушна спирачка
 • 3 извода за въздушни наконечници с 4  отвора
 • Ръкохватка вода/въздух 2 бр.
 • Стъклен плювалник- подвижен
 • Безшумен  DC мотор Linak
 • Автоматична програма за изплюване
 • Изпълване на чашата с сензор
 • Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Негативоскоп
 • Луксозна операционна лампа
 • Изключване и включване на лампата с сензор
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Аспиратор с висока мощност
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Стол за стоматолога

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———————- 0.5MPa-0.8Mpa

 

Една година гаранция + сервиз+монтаж

AL-398HA2

Стандартно Оборудване

 • Табла с долно окачване  и въздушна спирачка
 • 3 извода за въздушни наконечници с 4 отвора
 • Ръкохватка вода/въздух 2 бр.
 • Керамичен плювалник- подвижен
 • Безшумен  DC мотор
 • Автоматична програма за изплюване
 • Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Негативоскоп
 • Луксозна операционна лампа
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Стол за стоматолога

 

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———————- 0.5MPa-0.8Mpa

 

Една година гаранция + сервиз+монтаж

AL-398HB2

Стандартно Оборудване

 • Табла с долно окачване  и въздушна спирачка
 • 3 извода за въздушни наконечници с 4 отвора
 • Ръкохватка вода/въздух 2 бр.
 • Стъклен плювалник- подвижен
 • Безшумен  DC мотор
 • Автоматична програма за изплюване
 • Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Негативоскоп
 • Луксозна операционна лампа
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Аспиратор с висока мощност
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Стол за стоматолога

 

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———————- 0.5MPa-0.8Mpa

 

Една година гаранция + сервиз+монтаж

AL-388SAа

Стандартно Оборудване

 • Естествена кожа
 • Табла с долно окачване  и въздушна спирачка
 • LCD екран за управляване на стола
 • 3 извода за въздушни наконечници с 4/2 отвора
 • Ръкохватка вода/въздух 2 бр.
 • Стъклен плювалник- подвижен
 • Безшумен  DC мотор
 • Автоматична програма за изплюване
 • Изпълване на чашата с сензор
 • Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Голям негативоскоп( LED )
 • Луксозна операционна лампа (LED)
 • Изключване и включване на лампата с сензор
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Аспиратор с висока мощност
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Ендоскопска системе
 • Фотополимерна лампа
 • Скайлър
 • Стол за стоматолога

Опция

 • Горно окачване                : 500.00 лева

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———————- 0.5MPa-0.8Mpa

 

Една година гаранция + сервиз+монтаж
al-388sb

Стандартно Оборудване

 • Естествена кожа
 • Горно окачване  с въздушна спирачка
 • 3 извода за въздушни наконечници с 4 отвора
 • Ръкохватка вода/въздух 2 бр.
 • Керамичен плювалник- подвижен
 • Безшумен  DC мотор
 • Автоматична програма за изплюване
 • Възможност за запомняне на 9 позиции на стола
 • Синхронизирано движение на седалката и облегалката
 • Негативоскоп(LED)
 • Луксозна операционна лампа (LED)
 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Аспиратор с висока мощност
 • Фотополимерна лампа(LED)
 • Много функционален управляващ педал
 • Резервоарът за вода
 • Стол за стоматолога
 • Възможност за работа с лява и дясна ръка

Опция

 • Скейлър                                    : 250.00 лева
 • Ендоскопска камера + монитор: 1.200.00 лева

Спецификации

 • Power напрежение ———- 220V / 50Hz
 • Мотор напрежение ———- 24V
 • налягане на водата ——— 0.2MPa-0.4Mpa
 • Налягане ———————- 0.5MPa-0.8Mpa

 

Една година гаранция + сервиз+монтаж