060004 Активатор за силикон към системата Zeta Plus.Опаковка 60мл.

1320596572md Високовискозен силиконов отпечатъчен материал.Опаковка:900мл. солид,140мл. Oranwash L, 60мл.Indurent gel,смесително блокче.

Speedex Activator

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

103808 Активатор за силикон към системата Speedex. Опаковка 60мл.

mat322 pr898 1 Високовискозен кондензационен вторичен отпечатъчен материал. Опаковка 140мл.

Kromopan

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

020006 Алгинатен отпечатъчен материал с променящ се цвят. Опаковка 450гр.

Stomaflex Creme

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

2021621r10 skl stomaflex light l Коректурен материал за прецизни отпечатъци при двуфазна отпечатъчна техника; за вземане на функционален отпечатък при обеззъбени челюсти с индивидуална лъжица.Опаковка 130мл.

Aquasil Ultra Putty

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

18 aqs softputty eco Полиетерен А-силиконов отпечатъчен материал с висока хидрофилност за вземане на отпечатък чрез еднофазна или двуфазна техника.Опаковка 2 х 450мл.

Aquasil Ultra Cartrige XLV

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

23 aquasil ultraxlv new Полиетерен А-силиконов отпечатъчен материал с висока хидрофилност за вземане на отпечатък чрез еднофазна или двуфазна техника.Картюша 50мл.

Zetaflow Intro Kit

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

060039 Хидрофилен кондензационно втвърдяващ се силикон.Опаковка:900мл. солид,140мл.коректура, 60мл.катализатор,смесително блокче.

Orthoprint

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

020008 Алгинатен отпечатъчен материал. Опаковка 500гр.

3 Way Quadrant

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

3waytray 5 1 Тристранни секторни еднократни лъжици за отпечатък квадрант. Ед.бр.

product-5643-0-0-hp Жълти канюли за А-силикон.

Speedex Kit

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

product-2074-0-0-hp Високовискозен кондензационен отпечатъчен материал. Комплект 910мл солид, 140мл. коректура, 60мл. катализатор.

Stomaflex Putty

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

2021611r11- skl-stomaflex putty l Кондензационен силиконов отпечатъчен материал при изработване на индиректни инлеи, коронки и мостове, на фиксационни снемаеми шини, цели и частични зъбни протези и др.Опаковка 1300гр.

Stomaflex Intro Kit

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

9026848 Кондезационен силиконов отпечатъчен материал комплект.Комплект солид 1300гр,крем-130гр, активатор гел 60мл.

Oranwash VL / Оранваж

продукт от Категория Отпечатъчни м-ли

3671951010 Коректурен отпечатък с много нисък вискозитет към системата Зетаплюс.Опаковка 140мл.