1286-thickbox 40 г прах в основен цвят № 21; 3x10 г прах № 25,27,45; 26 г течност; 14 г Evicrol eцващ разтвор; аксесоари.

1310-large 14 г база + 14 г катализатор; 2х3 мл бонд; 6 мл ечинг; аксесоари.