1467-thickbox Шприца 2 г.

695-thickbox Шприца 1 г + 4 еднократни накрайника.