ASTRALLOY-60 прах 50 г

продукт от Категория Амалгами

1742-thickbox

Сферична сребърна амалгама на прах, без гама 2, без цинк.

СЪСТАВ: Ag – 60%, Sn – 28%, Cu – 12%

ЖИВАК 100 г

продукт от Категория Амалгами

1279-thickbox ЖИВАК 100 г

ARGENTA 50 г

продукт от Категория Амалгами

669-thickbox Амалгама сребърна на стружки

MARVALLOY прах 50 г

продукт от Категория Амалгами

668-thickbox MARVALLOY прах 50 г

PROALLOY-70 прах 50 г

продукт от Категория Амалгами

667-thickbox PROALLOY-70 прах 50 г

666-thickbox ULTRACAPS+ единична доза, 50 капсули

 664-thickbox LOJIC+ единична доза, 50 капсули

661-thickbox PERMITE единична доза, 50 капсули

655-thickbox GS-80 единична доза, 50 капсули