Видент ЕООД
DENTALL
  • Дентални клещи; Лостове; Кюрети; Ножици; Скалпели, дръжки за тях; Пародонтални инструменти;
  • Хемостатични инструменти; Пинсети анатомични и хирургичнил; Разпатори, екартьори; Усторазтворители, езикодържатели; Иглодържатели, игли и конци.
  •