99-thickbox

Таблетки за поддържане на стерилна среда на предварително стерилизирани материали. Контактът между влагата от въздуха и Аsphalin В таблетки ще образува антибактериална формалдехидна атмосфера в затворен съд, този процес протича за около 6 часа. По този начин предварително стерилизираните инструменти ще бъдат защитени от повторно бактериално заразяване.

Състав: параформалдехид, тимол, камфор.

250003 Концентрат за дезинфекция на едър инструментариум. Опаковка 1л.

phpthumb generated thumbnailjpg 41 Препарат за хигиена и хирургична дезинфекция на ръце. Опаковка 5л.

products 188 Препарат за хигиена и хирургична дезинфекция на ръце. Опаковка 5л.

desident cavicide 200ml-500x500 Дезинфекционен разтвор за повърхности под формата на спрей. Опаковка 137гр.

36

Спрей за бърза дезинфекция на турбини, наконечници и работни повърхности. Специален продукт със свеж аромат за медицинско оборудване, повърхности и инструменти. Може да бъде използван и за други малки повърхности. Не съдържа алдехиди. Биоразградим. Готов за употреба разтвор.

Спектър на действие Време за действие: 
 Бактерицидно / фунгицидно  30 сек.
 Туберкулоцидно / MRSA  30 сек.
 Хепатит В вкл. HIV  30 сек. 
 Хепатит С  30 сек. 
 Коронавирус (SARS) 30 сек.
 Адено вирус   60 сек. 

61-thickbox

 Концентрат за едър стоматологичен и хирургичен инструментариум. Силно почистващо действие.             Съдържа инхибитори за предпазване от корозия. Без алдехиди, фенол и корозивни амониеви     хлориди. Също така е подходящ за употреба в ултразвукови вани.

Спектър на действие        Разтвор и време за действие:
 Бактерицидно 0.25% - 15 мин. 
 Фунгицидно 0.25% - 15 мин.
 MRSA   0.25% - 15 мин.

 Туберкулоцидно

2% - 60 мин.

4% - 30 мин.

5% - 15 мин.

 Хепатит В/ HIV

2% - 60 мин.

4% - 15 мин. 

 Хепатит С 0.5% - 5 мин. 
 Коронавирус

0.25% - 15 мин.

0.5% - 5 мин.

 Адено вирус  2% - 60 мин.

61-thickbox

Готов дезинфекционен разтвор за директна употреба.
За ротиращи инструменти като борери, диамантени пилители и полиращи инструменти. Продукт за ефективна дезинфекция и сигурна защита от корозия. Без алдехиди. Биоразградим. Не се изплаква.

Спектър на действие:       Време за действие:  

Бактерицидно  

 5 мин. 

Фунгицидно

5 мин.

Туберкулоцидно

5 мин.

Хепатит В/ HIV:

30 сек.

Хепатит С: 

30 сек.

Адено-вирус:

 30 сек.

2009112709464479294510skinman soft Препарат за хигиена и хирургична дезинфекция на ръце. Опаковка 500мл.

img24511 0 0 Концентрат за дезинфекция на едър и дребен инструментариум. Опаковка 1л

Дезинфектанти - различни разфасовки и марки. ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ : 032 24 33 24 , 0885 62 89 99 За Пловдив - ул. Едисон №2 - аптека

1238 Химичен хартиен индикатор за контрол на стерилизация в автоклав при 134оС . 270 теста.