1503-large С 48 отвора. Основите се автоклавират.

1504-thickbox Чаша за инструменти опалова

ЕНДО-БОКС

продукт от Категория Чаши за борчета, ендо-бокс

230-thickbox Малък: Капацитет 48 ендодонтски инструмента; Среден: Капацитет 60 ендодонтски инструменти и 4 кутии за гутаперкови щифтове; Голям: Капацитет 192 бр. ръчни и 80 бр. ротиращи инструменти

 

503-thickbox Ендо-бокс метален