1505-thickbox Кутия за дезинфекция на инструменти

1498-thickbox Кутия за дезинфекция на инструменти

1499-thickbox Чаша за дезинфекция на дребен инструментариум

1500-thickbox Кутия за дезинфекция на инструменти