LED70Nthumb Диодна, без кабел (с Li-Ion акумулаторна батерия)
Работно напрежение:100-240 V AC, 50-60Hz
Светлинен източник: сила (max): 10W
Дължина на вълната: 430-490nm
Сила на светлината: 2,200W/cm2

LED60Nthumb Диодна, (с Li-Ion акумулаторна батерия)
Работно напрежение:100-240 V AC, 50-60Hz
Светлинен източник: сила (max): 5W
Дължина на вълната: 430-490nm
Сила на светлината: 1400W/cm2

LED39 thumb Дължина на вълната: 430-490nm
Сила на светлината: ≥1000W/cm2

LED55 Thumb Диодна, без кабел (с Li-Ion акумулаторна батерия)
Работно напрежение:90-250 V AC, 50-60Hz, 9V DC
Li – Іon батерия: волтаж: DC 3,6 - 4.2 V
Светлинен източник: сила (max): 6W
Дължина на вълната: 430-490nm
Сила на светлината: 1,250W/cm2

LED5B thimb Дължина на вълната: 430-490nm
Сила на светлината: ≥1250W/cm2

172-thickbox Диодна, без кабел (с Li-Ion акумулаторна батерия)
Работно напрежение:100-240 V AC, 50-60Hz, 5V DC, 1.5 A
Li – Іon батерия: волтаж: DC 3,7V
Капацитет: 2200 mAh
Светлинен източник: сила (max): 6W
Дължина на вълната: 420-480nm
Сила на светлината: ≥1200W/cm2
Световод: ∅11 mm, ъгъл 60°

171-thickbox Диодна, без кабел (с Li-Ion акумулаторна батерия)
Работно напрежение:100-240 V AC, 50-60Hz, 5V DC, 1.5 A
Li – Іon батерия: волтаж: DC 3,7V
Капацитет: 2200 mAh
Светлинен източник: сила (max): 6W
Дължина на вълната: 420-480nm
Сила на светлината: ≥1200W/cm2
Световод: ∅11 mm, ъгъл 60°