1633-large ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКТ

1806-large ЛАРИНГОСКОП 2 лъжици

1637-large РЕФЛЕКТОР ЧЕЛЕН С ЛАМПА И АДАПТОР