1482-thickbox Полимер за коронки и мостове с полимеризация под налягане. Опаковка 100 г.

1485-thickbox Полимер за коронки и мостове с полимеризация под налягане. Опаковка 100 г.

1482-thickbox Полимер за коронки и мостове с полимеризация под налягане. Опаковка 100 г.

1486-thickbox Полимер за коронки и мостове с полимеризация под налягане. Опаковка 250 мл.

1482-thickbox Полимер за коронки и мостове с полимеризация под налягане. Опаковка 100 г.

1487-thickbox Полимер за коронки и мостове с полимеризация под налягане. Опаковка касета.

1507-thickbox Полимеризиращ чрез топлина базален полимер. Опаковка течност 250 г.

1506-thickbox Полимеризиращ чрез топлина базален полимер. Опаковка прах 500 г.

1479-thickbox Течност 25 мл.