Euronda Monoart Kit / Санитарен кит Еуронда

18 aqs softputty eco

Съдържание: лигавник за щипка, памучни ролки, слюнкосмукатели, лигавник ролка, кърпи за стерилизация, маски с ластик кутия, аспиратори, чашки еднократни