OROCID – MULTISEPT PLUS 1 Л

Категория Дезифектанти

61-thickbox

 Концентрат за едър стоматологичен и хирургичен инструментариум. Силно почистващо действие.             Съдържа инхибитори за предпазване от корозия. Без алдехиди, фенол и корозивни амониеви     хлориди. Също така е подходящ за употреба в ултразвукови вани.

Спектър на действие        Разтвор и време за действие:
 Бактерицидно 0.25% - 15 мин. 
 Фунгицидно 0.25% - 15 мин.
 MRSA   0.25% - 15 мин.

 Туберкулоцидно

2% - 60 мин.

4% - 30 мин.

5% - 15 мин.

 Хепатит В/ HIV

2% - 60 мин.

4% - 15 мин. 

 Хепатит С 0.5% - 5 мин. 
 Коронавирус

0.25% - 15 мин.

0.5% - 5 мин.

 Адено вирус  2% - 60 мин.