OROLIN BURBATH 1 Л

Категория Дезифектанти

61-thickbox

Готов дезинфекционен разтвор за директна употреба.
За ротиращи инструменти като борери, диамантени пилители и полиращи инструменти. Продукт за ефективна дезинфекция и сигурна защита от корозия. Без алдехиди. Биоразградим. Не се изплаква.

Спектър на действие:       Време за действие:  

Бактерицидно  

 5 мин. 

Фунгицидно

5 мин.

Туберкулоцидно

5 мин.

Хепатит В/ HIV:

30 сек.

Хепатит С: 

30 сек.

Адено-вирус:

 30 сек.

Още в тази категория: OROCID – MULTISEPT PLUS 1 Л »