АМАЛГАМОБЪРКАЧКА ULTRAMAT 2

173-thickbox

За смесване на всички видове капсулован стоматологичен материал - амалгама и глас-йономерен цимент.

С прецизен, контролиран от микропроцесор таймер, спомагащ за по-лесно смесване на материала, като максимално запазва клиничните характеристики и улеснява работата. 
Мултифункционална, високоскоростна, изключително тиха, практична, безопасна, икономична амалгамобъркачка.